Kırmızı Et Mezbaha ve İşleme Tesisleri

Kırmızı Et Mezbaha ve İşleme Tesisleri

ET ENTEGRE TESİSLERİ

Hayvan kabulü, kesim işlemi de dahil olmak üzere etin ham halinden tüketiciye ulaşabilecek hale getirilmesi için gerekli işlemleri yapan tesislere et entegre tesisleri denir. Hayvanın beslenmesi, cinsi, türü, ırkı, yaşı, bağ dokusu miktarı, kesimden önce dinlendirilmiş olması, etin kesimden sonra dinlendirilmiş olması, etlerin uygun koşullarda bekletilmesi gibi faktörler etin kalitesine doğrudan etki eden faktörlerdir. Et Entegre Tesislerinin ilk görevi et tüketimi ile insanlara geçen hastalıkların önlenmesidir.

           

Bu yüzden kesimden önce mezbahalara getirilen hayvanlar padoklar  bir müddet bekletilir bu süreçte  veteriner tarafından muayene edilir. Sağlık açısından bir problem çıkmadığı takdirde kesime alınırlar. Büyükbaş için gereksinim duyulan alan 5 m2’dir. Küçükbaş için gereksinim duyulan alan ise 0,5 m2’dir. Hayvanların dinlendirilme süreleri mevsimlere göre farklılık gösterir. Kışın en az 8 saat dinlendirme gerekliyken, yazın 12 saat gereklidir.

Bu dinlendirmeler hayvan etinin kalitesini olumlu yönde etkilerken aynı zamanda kuluçka süresi kısa olan hastalıkların teşhis edilmesine de yardımcı olur.
Dikkat edilmesi gereken diğer bir unsur ise hayvanlara verilen yemlerin kesimden en az 6 saat önce durdurulmasıdır. Çünkü kesim öncesi yem verilmiş hayvanların bağırsaklarından kana çok sayıda mikroorganizma geçer ve etin kalitesini düşürür. Buna karşılık aç iken kesilen hayvanların kanında çok az bakteriye rastlanır.

Uygun koşullarda dinlendirilmiş ve sağlık kontrolünden geçmiş hayvanlar sonrasında kesim salonlarına getirilir. Bu salonlarda devirme, kanatma, derilerin yüzülmesi ve iç organların boşaltılması işlemleri yapılır. Kesim salonları hijyenik olması açısından temiz ve kirli olarak iki ayrı bölüme ayrılmalıdır. Temiz bölümde deriden bakteri vb. organizmaların bulaşmalarını önlemek için deri yüzme makinaları kullanılır. Tavan yüksekliği en az 6m olması gereken bu bölümün zemini su sızdırmayan ve kaygan olmayan malzemelerden yapılmalıdır.

Kesim işlemi tamamlandıktan ve gerekli muayenelerden geçtikten sonra karkaslar ray sistemi ile kesim salonlarından dinlendirme ve sevkiyat bölümüne aktarılır. Karkaslar bu bölümde soğutma işlemi görürler. Daha sonra etler soğuk depolara gönderilir, eğer taze et ihtiyacı varsa taze et olarak nakil araçlarına yüklenir.

Büyükbaş Kesim Salonları

Bu salonlarda çok fazlı kesim sistemi kullanılır.
Çok fazlı kesim sisteminde kesim ve deri
yüzme işlemi havada gerçekleşir. 5 faz
kısmı vardır.

1.Faz: Sığırlar kesilir ardından kanları
akıtılır. Baş gövdeden ayrılır. Hareketli ray
sistemi yardımıyla 2. Faza getirilir.
2.Faz: Göğüs ve karın bölgelerindeki
deri yüzülür.
3.Faz: Gövdeler askıya alınır ve derinin
geri kalan kısmı yüzülür.
4.Faz: Karın ve göğüs boşlukları açılarak
organlar konveyör sistemine koyulur.
5.Faz: Gövde, elektrikli testere yardımıyla ikiye bölünür.

 

 

Küçükbaş Kesim Salonları

Hayvanlar zaptırapta alınır. Ardından hayvanlara bayıltma işlemi uygulanır ve ayaklarından hareketli ray sistemine geçirilir. Sonra da kanatılır.

 

 

YOUTUBE'DA ERKAR ICS

WhatsApp chat
Talep ve projeleriniz için; Teklif al